Vai vēlaties saņemt labāko pieredzi izmantojot mājaslapu? Piekrītiet mūsu sīkdatņu izmantošanas politikai.
Ātra, bezmaksas un ērta nekustamā īpašuma izvēle Latvijā

Konfidencialitātes politika

1. SIA “Mercury Group ” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu portāla estatelatvia.com lietotāju (turpmāk – “Lietotāji”) personas datu aizsardzību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

2. Kad Lietotāji apmeklē, izmanto un izliek oficiālus pieprasījumus portālā estatelatvia.com vai tiešsaistes tērzētavā vēršas pie mūsu speciālistiem konsultāciju saņemšanai, SIA “Mercury Group ” var iegūt informāciju, kas satur Lietotāju personas datus:

2.1. tieši (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, papildu komentāri, atrašanās vieta (līdz valstij un pilsētai), no kuras tika nosūtīts paziņojums);

2.2. netieši (izmantojot IP adresi, sīkdatnes un citus tehniskos pārraudzības līdzekļus nekustamo īpašumu tirdzniecības portāla estatelatvia.com lietošanas pārraudzībai);

2.2.1. izmantojot sīkdatnes, kas ir mazas teksta datnes, kuras informē par to, cik bieži Lietotājs apmeklē nekustamā īpašuma tirdzniecības portālu estatelatvia.com, kā arī par to, ko Lietotājs dara savu sesiju laikā. Turklāt sīkdatnes palīdz pielāgot nekustamā īpašuma tirdzniecības portāla estatelatvia.com funkcionalitāti Lietotāju paradumiem. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas identificē personu, tomēr, ja Lietotājs pats ir norādījis šādu informāciju, tā var tikt apvienota ar datiem sīkdatnēs;

2.2.2. izmantojot IP adresi, kas ir ciparu grupa, ko automātiski piešķir datoram katru reizi, kad Lietotājs ieiet nekustamā īpašuma tirdzniecības portālā estatelatvia.com; pēc šīs IP adreses ir iespējams automātiski identificēt Lietotāja datoru un atrašanās vietu;

2.2.2.1. IP adreses var savākt portāla estatelatvia.com administrēšanai un auditēšanai;

2.2.2.2. Lietotāja IP adrese netiek pievienota informācijai, kas identificē Lietotāja personu, tas nozīmē, ka tiek reģistrēta katra Lietotāja sesija, bet pats Lietotājs paliek anonīms;

2.2.2.3. IP adrese var tikt izmantota Lietotāja identificēšanai, ja ir nepieciešams nodrošināt Lietotāja uzvedības atbilstību portāla estatelatvia.comlietošanas noteikumiem vai aizsargāt portālu vai tā Lietotāju.

3. Izliekot portālā pieprasījumu un/vai piekrītot portāla estatelatvia.com lietošanas noteikumiem, Lietotājs dod savu piekrišanu un atļauj SIA Mercury Group » reģistrēt, ievadīt, saglabāt, sistematizēt, izmantot un jebkurā citā veidā apstrādāt Lietotāja personas datus, un ar Lietotāja rakstveida vai mutisku piekrišanu visus Lietotāja personas datus, ko Lietotājs ir sniedzis vai turpmāk sniegs SIA “Mercury Group” nodot partneruzņēmumiem tādā apjomā, kāds ir nepieciešams šādos gadījumos:

3.1. ja datu apstrāde izriet no portālā oficiāli izliktiem pasūtījumiem/pieprasījumiem vai Lietotāja līgumsaistībām, vai datu apstrāde ir nepieciešama attiecīga līguma (darījuma) noslēgšanai;

3.2. ja dati ir nepieciešami Lietotāju identifikācijai un uzskaitei;

3.3. ja dati ir nepieciešami komerciālu paziņojumu nosūtīšanai (ar e-pastu un/vai SMS);

3.4. ja dati ir nepieciešami citu saistību izpildei saskaņā ar attiecīgajiem noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

3.5. ja dati ir nepieciešami, lai izskatītu Lietotāja pieteikumu pakalpojumu saņemšanai, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, piemēram, konsultācijas, uzturēšanās atļaujas noformēšana utt.

4. SIA “Mercury Group” apstrādā un aizsargā Lietotāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu glabāšanai un aizsardzībai SIA “Mercury Group ” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu atklāšanu, izmainīšanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

5. Piekļuve Lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai speciāli pilnvarotiem SIA “Mercury Group” darbiniekiem. SIA “Mercury Group ” nodrošina Lietotāju personas datu neatklāšanu trešajām personām tik lielā mērā, cik tas paredzēts Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot:

5.1. personas datu atklāšanu SIA “Mercury Group” partneriem, kuri nodrošina tiešu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar nekustamā īpašuma tirdzniecību, kā arī citu pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei;

5.2. gadījumus, kad datu atklāšana ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu personu vai sāktu tiesisku darbību pret personu, kura var nodarīt kaitējumu citai personai vai SIA “Mercury Group”, apdraudēt tās tiesības, īpašumu vai komercdarbību, kā arī pakļaut šādam vai līdzīgam riskam citus portāla estatelatvia.com Lietotājus;

5.3. gadījumus, kad tas ir jādara, lai izpildītu normatīvo aktu vai kompetento iestāžu prasības;

6. SIA “Mercury Group ” veic visus iespējamos aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks personas datu pazaudēšana, ļaunprātīga izmantošana vai izmainīšana.

7. Lietotājam ir tiesības pieprasīt papildināt vai labot viņa personas datus, kā arī izbeigt to apstrādi vai iznīcināt tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai vairs nav nepieciešami personas datu vākšanas mērķim. Lietotājs var jebkurā laikā lūgt dzēst viņa personas datus, nosūtot oficiālu e-pasta vēstuli uz SIA “Mercury Group” korporatīvo e-pasta adresi: [email protected]

8. Iesniedzot pamatotu rakstveida pieteikumu Lietotājs ir tiesīgs saņemt šādu informāciju:

8.1. kāda informācija ir saņemta par Lietotāju, datu saņemšanas avots, kad tika veiktas personas datos iekļautās informācijas izmaiņas (ja to atļauj attiecīgie normatīvie akti);

8.2. kādiem mērķiem tika veikta personas datu apstrāde, informācija par personas datu saņēmējiem;

8.3. informācija par to, vai personas dati tika apstrādāti automātiski.

9. Lietotāja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos.

10. Uzticot savus personas datus un/vai citu personisko informāciju, Lietotājs apliecina, ka viņam ir saistoši portāla estatelatvia.com konfidencialitātes politikas noteikumi un atzīst, ka SIA “Mercury Group Estate” ir tiesības izmantot šo informāciju tādā apjomā un tādos gadījumos, kā noteikts portāla estatelatvia.com konfidencialitātes politikā.

11. Portāla estatelatvia.com konfidencialitātes politikas noteikumi jebkurā laikā var tikt atjaunināti, tādēļ Lietotāji ir aicināti regulāri iepazīties ar tiem.

Atjaunināšanas datums: 25.05.2018.

Nekad nepalaidiet garām ziņas!

Abonējiet mūsu ziņas un uzziniet par aktuālākajiem nekustamā īpašuma jaunumiem.


Rakstiet mums

Nosūtot ziņojumu, jūs piekrītat piekrītat Lietošanas noteikumiem